INTELING j.d.o.o. za usluge

Sjedište: Božidara Magovca 107, Zagreb
Skraćeni naziv: INTELING j.d.o.o.
Mjesto i godina registracije: Trgovački sud u Zagrebu, 2013 g., pod poslovnim brojem Tt-13/11371-4 od 16. svibnja 2013. godine, redni broj upisa 1 s matičnim brojem (MBS): 080848975, OIB: 02082201942. Temeljni kapital od 10,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave i direktor društva: Dario Glavinić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Kunski žiro račun kod Raiffeisenbank Zagreb d.d. – IBAN: HR9624840081106510601

HR SWIFT: RZBHHR2X

Mob: +385 91 4484 888 Mob

e-mail: info@inteling.hr